English Spanish Dutch

Call Me

When:
Number :
 
 

Tell a Friend

Email:
Sender:
 

Welkom bij Grupo Oraña

"One-stop-shopping" business oplossingen.

Wij werken met het concept van "one-stop-shopping". U vertelt Uw verhaal één keer, en wij zorgen ervoor dat U gladjes geholpen door het system van Spaanse wetten en procedures met een speciale blik op uw belastingsituatie.

We zijn een advies en boekhoudkantoor, met specialisatie in internationale belastingtoepassingen. We zijn een kantoor voor bedrijfscreatie en administraties, en we zorgen ook voor Uw verzekeringen in Spanje. Oraña kan U helpen in alle legale zaken. Of U nu hulp nodig heeft bij Uw declaratie, successie, boekhouding, personeelsadministratie, onroerend goed, verzekeringen, investeringen, hypotheken of "gidsen" door het pensioenregelingen woud, Oraña benaderen is het enige wat U hoeft te doen.

Heeft U een probleem of een vraag op een van deze gebieden, dan is Grupo Oraña Uw partner.

One-stop-shopping voor al Uw administratieve zaken door all-round specialisten, voor alle behoeften, in Uw eigen taal.

Over Grupo Oraña

Grupo Oraña bestaat uit een groep Spaanse bedrijven, opgericht door een Nederlandse Registeraccountant met 25 jaar ervaring in internationale fiscaal recht.

In de laatste tien jaar heeft de oprichter zich vooral gericht op het creeren van een netwerk van hogelijk gekwalificeerde adviseurs, met als resultaat een net van Grupo Oraña kantoren aan de Spaanse Costas.

Naast ons hoofdkantoor in Madrid, zijn we ook gevestigd aan de .Costa del Sol,de Costa de la Luz en de Costa Brava alsook aan de Costa Blanca. Dus, waar U ook woont /verblijft in Spanje, Oraña is altijd binnen bereik.

Ons team heeft veel ervaring in het administreren van Spaanse bedrijven. We gebruiken onze uitgebreide kennis voor onze private en zakelijke klanten die danwel permanent dan wel semi-permanent in Spanje verblijven.

We zijn altijd bereikbaar voor Uw specifieke vragen en advies.U kunt ons gedurende Spaanse wewrkdagen altijd binnen de werkuren benaderen, buiten de kantooruren gelieve ons contact formulier te gebruiken, wij nemen dan zsm contact met U op.

Wij kennen alle legal procedures en de weg om tot resultaat te komen.

Waarom Oraña?

Grupo Oraña is gspecialiseerd in de formatie en administratie van Spaanse corporate structuren. We zijn hoog gekwalificeerd team van professionals, belastingadviseurs en accountants met 25 jaar ervaring op het gebied van internationale fiscale planning, U voorziend van advies voor juridisch en fiscaal gerelateerd gebied.

Ons werk wordt gekarakteriseerd door professionalisme, discretie en persoonlijke attentie voor al uw zakelijke benodigdheden. We verzorgen alle diensten, inclusief trustes voor accptablele prijzen. Oraña staat voor de hoogste kwaliteit in advieswerk, waardoor onze klanten een hoge graad van tevredenheid verkrijgen.

Data security

De informatie gegeven aan Compinvest wordt alleen gebruikt voor het doel waarvoor het is verstrekt. Uw persoonlijke / zakelijke informatie wordt nooit openbaar gemaakt, afgegeven of verkocht aan welke organisatie of persoon dan ook. Wij informeren U altijd of er, en in voorkomende gevallen, of er niet, informatie is ingewonnen door derde partijen. We verstrekken sowieso nooit en te nimmer informatie aan wie dan ook zonder Uw toestemming.

Compinvest hecht veel waarde aan het behoud van Uw Privacy online. Ons privacy statement beschrijft ook hoe betreffende deze website omgegaan wordt met Uw persoonlijke gegevens als gebruiker, en is gebaseerd op hoe U als gebruiker zo veel mogelijk controle houdt over Uw gegevens. En dat Grupo Oraña in geen geval de gegevens van individuele gebruikers van deze website identificeert, ofwel doorlevert zonder voorafgaande toestemming. U kunt onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie U bent, en wij verzamelen geen informatie over U.

Maar om U goed te kunnen adviseren over produkten en diensten uit ons pakket vragen we U wel om bepaalde gegevens zoals naam, woonland, e-mailadres en telefoonnummer, maar strikt voor intern gebruik.

Legal disclaimer

Disclaimer

De website van Grupo Oraña is gemaakt met de grootste zorg en zal mogelijk of zonodig regelmatig aangepast worden zonder voorafgaande waarschuwing. Grupo Oraña garandeert niet dat deze website of zijn servers zonder fouten ofwel probleemloos functioneert .

Data opgenomen in deze website zijn en worden verstrekt doorGrupo Oraña en Oraña SL  en/of derden. Grupo Oraña garandeert niet de accuratesse of volledigheid van alle data en gegevens.

Geen enkele vorm van rechten of verantwoordelijkheid kan naar aanleiding van deze website ontstaan, en bezoekers die de informatie gebruiken doen dit op eigen risico. Grupo Oraña kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade direct dan wel indirect , dan wel consequentieel, voortkomend uit gebruik van ofwel oneigenlijk gebruik ofwel onwetend gebruik van gegevensal dan niet compleet, zoals vermeld op deze website.

Intellectuele eigendomsrchten

Oraña SL is de volledige en exclusieve eigenaar van alle rechten, titels en intrest in en voor het Oraña logo en het geregistreerde merk, -trademark - 'Oraña'.

De gegevens waar U toegang toe heeft op en via de website bevatten eigendomsrechten en vertrouwelijke gegevens, beschermd met de toepasselijke Intellectuele eigendoms- en andere wetten.

Het is verboden om deze informatie te distribueren, te verkopen, te kopieren, te wijzigen of te veranderen, noch is het toegestaan om deze informatie publiek te maken om welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van eigenaar van de rechten op deze informatie.,

Grupo Oraña heeft het recht om op eigen goeddunken toegang tot gegevens te weigeren, te verwijderen of te voorkomen die in strijd zijn met de rechten van anderen.

Copyright 2011 - All Rights Reserved. Design & Devlop by Sinhmax Solutions